જય શ્રી હોલ માં

WE ARE GETTING MARRIED

Bride Image

Happy Bride

Pooja

Daughter of: વિશનજીભાઈ જેઠાભાઈ હડિયા
મુક્તાબેન વિશનજીભાઈ હડિયા

Groom Image

Proud Groom

Atul

Son of: સ્વ. પરસોત્તમભાઈ ગોવિંદભાઇ બલદાણીયા
ભગવતીબેન પરસોત્તમભાઈ બલદાણીયા

Wedding Coming Soon

WE ARE GETTING MARRIED

Our Story

LETS FALL IN LOVE

Engagement (13-01-2021)

Engagement
The First Date

The First Date (23-01-2021)

Our Wedding (16-02-2021)

Our Wedding
Our Wedding

Our Wedding (16-02-2021)

Events

LETS ENJOY THE MOMENTS


દાંડિયારાસ

દાંડિયારાસ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી (જૂની સમાજવાડી) શિણાય

15 Feb 2021   09:00 PM
ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

16 Feb 2021   10:15 AM
હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી (જૂની સમાજવાડી) શિણાય

16 Feb 2021   12:00 PM
ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા સમાજવાડી, (જૂની સમાજવાડી) શિણાય.

16 Feb 2021   12:30 PM
લી. સ્નેહાધીન બાલદાણીયા પરિવાર

લી. સ્નેહાધીન બાલદાણીયા પરિવાર

સ્વ. ગોવિંદભાઇ પુંજાભાઈ બલદાણીયા પરિવાર
સ્વ. રામજીભાઇ ગોવિંદભાઈ બલદાણીયા
શ્રી લક્ષ્મણભાઈ ગોવિંદભાઇ બલદાણીયા
સ્વ. ડાયાભાઇ ગોવિંદભાઈ બલદાણીયા
સ્વ.પરસોતમભાઈ ગોવિંદભાઈ બલદાણીયા
શ્રી હિતેશભાઈ ડાયાભાઇ બલદાણીયા
શ્રી પ્રકાશભાઇ ડાયાભાઈ બલદાણીયા
શ્રી પંકજકુમાર પરસોતમભાઇ બલદાણીયા
શ્રી ભગીરથભાઈ લક્ષ્મણભાઈ બલદાણીયા
શ્રી મનિષકુમાર હિતેશભાઇ બલદાણીયા
શ્રી દેવાંગકુમાર ભગીરથભાઈ બલદાણીયા

ફઈબા

ફઈબા

ગં.સ્વ. રતીબેન મનજીભાઇ વાઘમશી
ગં.સ્વ. હીરુબેન ભીમજીભાઈ ચોટારા

બહેનો

બહેનો

અ.સૌ. રોશનીબેન હરેશભાઈ વાઘમશી
અ.સૌ. ચાંદનીબેન મનસુખભાઇ હડિયા
અ.સૌ. રાજશ્રીબેન પરસોત્તમભાઈ વાઘમશી
અ.સૌ. નેહાબેન તુલસીભાઈ બાંમભણીયા

મામા પક્ષ

મામા પક્ષ


શ્રી દેવરામભાઇ ખીમજીભાઈ કાતરીયા
શ્રી અમ્રતભાઈ પ્રેમજીભાઈ કાતરિયા

ફર્મ

ફર્મ

Ekankotri

ટહુકો

આમતો અમે નાના અને નાજુક એટલે મોટાઓને કઇ કહેવાય નહિં, આતો પરણે છે અમારા કાકા-મામા એટલે ચુપતો રહેવાય નહિં.....

આયુશી, દેવાંગ, પૂર્વી, નિયતિ, શિવમ, રિયા, મનીષ, અંશ, પ્રિયાંસી, જય, વીર

Get Directioin Use Google Map


Album

SWEET MEMORIES

Atul & Pooja digital wedding photos
Atul & Pooja digital wedding photos
Atul & Pooja digital wedding photos
Atul & Pooja digital wedding photos

The best gift will be your participation, thanks to all

Pooja & Atul

Key Contact

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.


[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Get in Touch

BOOK HERE YOUR DIGITAL WEDDING CARD!

×

Would you like to play music?