અક્ષિતા & વૃંદ

Are married on 05th February 2023

અક્ષિતા

અક્ષિતા Bride

Daughter of: ભાવેશકુમાર અને રીનાબેન

The ekankotri heart

વૃંદ

વૃંદ Groom

Son of: બ્રિજેશભાઈ અને દીપાબેન

Coming Soon


05, Sun February 2023


Our Story

ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

First Date

First Date

Wedding Events

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

4/2/2022 સવારે 7:30 કલાકે

મંડપ મુહૂર્ત

મંડપ મુહૂર્ત

4/2/2022 સવારે 9:00 કલાકે

ગ્રહ શાંતિ

ગ્રહ શાંતિ

4/2/2022 બપોરે 2:30 કલાકે

ભોજન સમારંભ

ભોજન સમારંભ

5/2/2022 સવારે 11:00 કલાકે

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

5/2/2022 બપોરે 2:00 કલાકે

કન્યા વિદાય

કન્યા વિદાય

5/2/2022 સાંજે 5:30 કલાકે

શુભલગ્ન સ્થળ

શુભલગ્ન સ્થળ

કાછીયા પટેલ પંચ ની વાડી,કપડવંજ
Mo: mo. 9998158929, 9898679570


View on Map
રૂડું મામેરું શોભાવશે

રૂડું મામેરું શોભાવશે

લાભેશભાઈ અશ્વિનભાઈ કા.પટેલ પરિવાર

ટહુકો

સમયની ઘડી છે ન્યારી, કુદરતની કૃપા છે પ્યારી, અતિ આનંદ છે અમને કે, રાહ જોઈ રહયા છે તમારી, તો કરોને અમારી બેનના લગ્નમાં આવવાની તૈયારી...

પ્રથમ, હાર્દિ, રુચિ, રીયા, પાર્શ્વ, હર્ષિવ..

Key Contact

logo

Ekankotri

THANK YOU FOR BEING WITH US!


We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.


[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in


Book Here Your Digital Wedding Card!

×

Would you like to play music?