શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત ઓગણીસમો (19મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

Groom Image

Bhavin (Proud Groom)

Son of: સ્વ રામજીભાઈ ભીખાભાઇ વાધમંશી
જયાબેન રામજીભાઈ વાધમંશી

Bride Image

Manisha (Happy Bride)

Daughter of: કેશવજીભાઈ જેઠાભાઇ બલદાનીયા
વનીતાબેન કેશવજીભાઈ બલદાનીયા

Event details

હસ્ત મેળાપ
હસ્ત મેળાપ
11:00 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
મંડપા રોપણ
મંડપા રોપણ
09:00 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
ગણેશ સ્થાપના
ગણેશ સ્થાપના
07:50 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
ગ્રહ શાંતિ
ગ્રહ શાંતિ
09:15 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સમૂહ પ્રસાદ
સમૂહ પ્રસાદ
12:30 AM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
સન્માન સમારંભ
સન્માન સમારંભ
03:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
વિદાય સમારંભ
વિદાય સમારંભ
05:00 PM Sunday 26th May 2019
શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા આહીર મધુબન વાડી, શિણાય
Tahuko
અમારા પરિવાર માં આવ્યો આજ રૂડો અવસરપધારજો તમે નહીતો રહી જશે દિલ માં કોઈ કસરતમારા પ્રેમ અને આશીર્વાદ ની અનેરી રહેશે અસરરાહ જોઈશું અમે કે તમે આવો ને દૂધ માં ભલે કેસર
રિષુ, નેવિલ, દક્ષ, રિધમ

Get Directioin Use Google Map

Key Contact

Bride Image

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Contact information


Choose your color

Choose header background

×

Would you like to play music?