હિતેન્દ્ર & વૈશાલી

હિતેન્દ્ર & વૈશાલી

Wedding Anniversary

19.Nov.2022

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત એકવિસમો (21મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

હિતેન્દ્ર & વૈશાલી

img

હિતેન્દ્ર હડિયા Groom

Son of: મુરજીભાઈ કરશનભાઇ હડિયા
શાંતાબેન મુરજીભાઈ હડિયા

ગામઃ અંજાર

img

વૈશાલી બાંભણીયા Bride

Daughter of: પ્રેમજીભાઈ ખીમજીભાઈ બાંભણીયા
હિનાબેન પ્રેમજીભાઈ બાંભણીયા

ગામઃ ચંદીયા

Events

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

08:20 AM Friday 19th Nov 2021

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

09:20 AM Friday 19th Nov 2021

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

09:40 AM Friday 19th Nov 2021

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

11:00 AM Friday 19th Nov 2021

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

12:00 AM Friday 19th Nov 2021

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

સવારે 09:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

સવારે 09:40 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

સવારે 11:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

વિદાય સમારંભ

વિદાય સમારંભ

સાંજે 04:30 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ટહુકો

ધીમા ધીમા વાયરા માં મીઠી મધુર આ સુગંધ ક્યાંક કોયલ ટહુકે તો,ક્યાંક મોર ના ટહુકારા, આ ફૂલો ની સુગંધી ફોરમ ઉડે રંગ ને ઉડે ગુલાલ,


હેતવી, નિહિત, હારવી

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

×

Would you like to play music?