જલદીપ & આરતી

જલદીપ & આરતી

Wedding Anniversary

19.Nov.2022

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત એકવિસમો (21મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

જલદીપ & આરતી

img

જલદીપ Groom

Son of: સ્વ: જેન્તીલાલ પરસસોતમભાઇ કાતરીયા
રમીલાબેન જેન્તીલાલ કાતરીયા

ગામઃ અંજાર

img

આરતી Bride

Daughter of: પ્રેમજીભાઈ ખીમજીભાઈ બાંભણીયા
હિનાબેન પ્રેમજીભાઈ બાંભણીયા

ગામઃ ચંદીયા

Events

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

08:20 AM Friday 19th Nov 2021

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

09:20 AM Friday 19th Nov 2021

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

09:40 AM Friday 19th Nov 2021

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

11:00 AM Friday 19th Nov 2021

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

12:00 AM Friday 19th Nov 2021

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

સવારે 09:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

સવારે 09:40 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

સવારે 11:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

વિદાય સમારંભ

વિદાય સમારંભ

સાંજે 04:30 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ટહુકો

આયખાનું આલેખન કરશુ તો….જો તમે સાથે હશો.મંડપ પણ રોપસુ…..જો તમે જોતા હશો,ચોરીના ચાર ફેરા પણ ફરસુ….જો તમે ફૂલ વર્ષાવતા હશો,સામેય કરીશુ…..જો તમે નાચતા હશો,મારા ભાભી ને લઈને આવશું….જો તમે જાણ માં આવશો…..


અવની, ભાવિક, જીત, સાક્ષી

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

×

Would you like to play music?