મિલન & કૃપાલી

મિલન & કૃપાલી

Wedding Anniversary

19.Nov.2022

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત એકવિસમો (21મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

મિલન & કૃપાલી

img

મિલન બલદાણીયા Groom

Son of: શામજીભાઈ વિશ્રામભાઇ બલદાણીયા
વિજયાબેન શામજીભાઈ બલદાણીયા

ગામઃ શિણાય

img

કૃપાલી વાઘમશી Bride

Daughter of: હિતેશભાઈ શંભુભાઈ વાઘમશી
સંગીતાબેન હિતેશભાઈ વાઘમશી

ગામઃ શિણાય

Events

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

સવારે 09:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

સવારે 09:40 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

સવારે 11:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

વિદાય સમારંભ

વિદાય સમારંભ

સાંજે 04:30 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ટહુકો

ઉડ ઉડ પોપટ આકાશ માં લઇ કંકોત્રી ચાંચ માં,પહાડ આવે તો પાર કરજે, નદી આવે તો સ્નાન કરજે,મહેમાન મળે તો કંકોત્રી આપજે, અટક પૂછે તો બલદાણીયા કેજે,નામે પૂછે તો મીલન કે જે,પણ મારા ભાઈ/કાકા/મામા ના લગ્ન માં જરૂર ને જરૂર આવજો…..


ધ્વનિ ,ધ્યાની, શરદ ,વિવેક ,અનંત, નિધિ

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

×

Would you like to play music?