રવજી & કશિષ

રવજી & કશિષ

Wedding Anniversary

19.Nov.2022

શ્રી યદુવંશી સોરઠીયા યુવા મંડળ-શિણાય આયોજિત એકવિસમો (21મો) સમૂહલગ્નોત્સવ

રવજી & કશિષ

img

રવજી વાઘમશી Groom

Son of: ખીમજીભાઈ દાનાભાઇ વાઘમશી
દયાબેન ખીમજીભાઈ વાઘમશી

ગામઃ શિણાય

img

કશિષ Bride

Daughter of: સ્વ: કાંતિલાલભાઈ ભીમજીભાઈ હડિયા
રોશનીબેન હિતેશભાઈ ભીમજીભાઈ હડિયા (કાકા-કાકી)

ગામઃ શિણાય

Events

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

08:20 AM Friday 19th Nov 2021

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

09:20 AM Friday 19th Nov 2021

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

09:40 AM Friday 19th Nov 2021

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

11:00 AM Friday 19th Nov 2021

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

12:00 AM Friday 19th Nov 2021

ગણેશ સ્થાપના

ગણેશ સ્થાપના

સવારે 8:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

મંડપ રોપાણ

મંડપ રોપાણ

સવારે 09:20 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ગ્રહશાંતિ

ગ્રહશાંતિ

સવારે 09:40 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

હસ્ત મેળાપ

હસ્ત મેળાપ

સવારે 11:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

સમૂહ પ્રસાદ

સમૂહ પ્રસાદ

બપોરે 12:00 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

વિદાય સમારંભ

વિદાય સમારંભ

સાંજે 04:30 વાગ્યે તા. 19/11/2021 શુક્રવાર શુભ મુહૂતૉ

ટહુકો

આજ ઉગ્યો સોનાનો સુરજ,આંગણે વાગે છે રૂડા ઢોલ-શરણાઈ,હૈયે મારે આનંદ ના માઇ,તમે જલ્દી-જલ્દી આવજો મારે ભાભી લેવા જવું છે.


મિત, સિધ્ધી

Key Contact

img

Ekankotri

We Are Here To Give A Smoother Way To Online Wedding Invitations. The Couple Just Needs To Share One Link With All The Details Of The Wedding. The Wedding Card Has Details Like A Couple's Names, Social Account Links, His/her Friends And Family Details With Name, Relationship, Photos, And Social Account Links.

[email protected]

+918141467223

Ekankotri.in

Book here your digital invitation card

×

Would you like to play music?