loader
wedding-head-image

Read Online Hanuman Chalisha

img
Hanuman Chalisha

હનુમાન ચાલીસા (Hanuman Chalisha)

II શ્રી ગુરૂ ચરન સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારી
બરનવું રઘુવર બિમલ જસુ, જો દાયક ફળ ચારી II

II બુદ્ધિ હીન તનુ જાનિકે, સુમિરો પવન કુમાર,
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દે હું મોહિં, હરહુ કલેશ વિકાર II

II ચોપાઈ II


જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપિ તિહું લોક ઉજાગર II
રામદુત અતુલિત બલધામા, અંજનીપુત્ર પવનસુત નામા II
મહાવીર વિક્રમ બજરંગી, કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી II
કંચન બરન બીરાજ સુબેસા, કાનન કુંડલ કુંચીત કેશા II
હાથ વ્રજ ઔર ધ્વજા બિરાજે, કાંધે મુંજ જનેઉ સાંજે II
શંકર સુવન કેસરી નંદન, તેજ પ્રતાપ મહાજગ વંદન II
વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર, રામ કાજ કરીબે કો આતુર II
પ્રભુચરિત્ર સુની બેકોરસિયા, રામલખન સીતા મન બસીયા II


સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિહવી દીખાવા, બીકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા II
ભીમ રૂપ ધરી અસુર સંહારે, રામચંદ્ર કે કાજ સવારે II
લાય સજીવન લખન ઝીયાયે, શ્રી રઘુવીર હરસી ઉર લાયે II
રઘુપતિ કીનહી બહુત બડાઈ, તુમ મમ પ્રિય ભરત સમભાઈ II
સહસ બદન તુમ્હારે જસ ગાવે, અસ કહિ શ્રી પતિ કંઠ લગાવૈ II
સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિશા, નારદ શારદ સહિત અહીસા II
યમ કુબેર દિગપાલ જહાંતે, કવી કોબિદ કહી શકે કહાં તે II
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહી કીન્હા, રામ મિલાય રાજપૂત દીન્હા II


તુમ્હારે મંત્ર બીભીષન માના, લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાના II
યુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનૂ, લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ II
પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ મા હી જલદી લાદી ગયા અચરજ નાહિ II
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હારે તે તે II
રામ દુઆરે તુમ રખવારે. હોત ન આજ્ઞ બીનુ પૈસારે II
સબ સુખ રહે તુમ્હારી સરના, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના II
આપન તેજ સમ્હારો આવે, તીનો લોક હાંક તે કાપે II
ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ II


નાશૈ રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમંત વીરા II
સંકટ સે હનુમાન છુડાવે, મન ક્રમ બચ્ચન ધ્યાન જો લાવે II
સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા II
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે, સોય અમિત જીવન ફળ પાવે II
ચાર જુગ પરતાપ તુમ્હારા, હે પ્રસિદ્ધ જગત ઉજીયારા II
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકંદન રામ દુલારે II
અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા, અસવર દીન જાનકી માતા II
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસ, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા II


તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવે, જન્મ જન્મ કે દુ:ખ બિસરાવે II
અંતકાલ રઘુપતિ પુર જાઈ, જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાઈ II
ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરોઈ, હનુમત સેઇ સર્વ સુખ કરઈ II
સંકટ હરે મિટૈ સબ પીરા, જો સુમિરે હનુમંત બલવીરા II
જૈ, જૈ, જૈ, હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઇ II
યહ શતબાર પાઠ કરે કોઈ, છૂટહી બંધી મહાસુખ હોઈ II
જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા, હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા II
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા, કીજૈ નાથ હૃદય મહં ડેરા


II દોહા II

II પવન તનય સંકટ હરન,
મંગલ મૂર્તિ રૂપ

રામ લખન સીતા સહિત,
હૃદય બસહું સુર ભૂપ II

Click here Vishvambhari Stuti, Hanuman Chalisha, 15 Mo Adhyay, Holl Chalisha, Shradhanjali Bhajan read online.